31ΜΚ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ Print
1 Τχης Χωλίδης Χαράλαμπος Ιούλιος 1974 Λευκωσία
2 Υπλγος Παπαγεωργίου Νικόλαος Αύγουστος 1964 Τηλλυρία
3 Ανθλγος Αγρότης Αντώνιος Ιούλιος 1974 Λευκωσία
4 Ανθγός Γεωργιος Παναγή Γεωργίου Ιούλιος 1974 Κερύνεια
5 Ανθλγος Θεοδώρου Αντώνιος Ιούλιος 1974 Αμμόχωστος
6 Ανθλγος Ιωάννου Γιακουμής Ιούλιος 1974 Λάρνακα
7 Ανθλγος Παναγή Μιχαήλ Αύγουστος 1974 Λάπηθος
8 Ανθλγος Παπαιωάννου Ιωάννης Ιούλιος 1974 Λεμεσός
9 Λοχίας Ανηλιάδης Νέαρχος Ιούλιος 1974 Λευκωσία
10 Λοχίας Ιωάννου Ιωάννης Ιούλιος 1974 Λευκωσία
11 Λοχίας Κυνηγόπουλος Νικόλαος Ιούλιος 1974 Λευκωσία
12 Λοχίας Μηνά Χριστάκης Αύγουστος 1974 Λάπηθος
13 Λοχίας Συνέση Δημήτριος Ιούλιος 1974 Κερύνεια
14 Λοχίας Χριστοφή Πανίκος Ιούλιος 1974 Λευκωσία
15 Δνεας Κολάνη Γεώργιος Αύγουστος 974 Λάπηθος
16 Υπνεας Κάρκας Θωμάς Ιούλιος 1974 Λευκωσία
17 Υπνεας Νικολάου Κοσμάς Ιούλιος 1974 Λευκωσία
18 Κ/δ Αντωνίου Ανδρέας Ιούλιος 1974 Μια Μηλιά
19 Κ/δ Απληκιώτης Γεώργιος Αύγουστος 1964 Τηλλυρία
20 Κ/δ Γιαννόπουλος Ιωάννης Ιούλιος 1974 Λευκωσία
21 Κ/δ Ζαχαρία Παναγής Ιούλιος 1974 Καραβάς
22 Κ/δ Θεολόγου Χαράλαμπος Αύγουστος 1974 Λάπηθος
23 Κ/δ Ιωαννίδης Εύδορας Ιούλιος 1974 Πέλλαπαις
24 Κ/δ Κανέζος Κωνσταντίνος Ιούλιος 1974 Λευκωσία
25 Κ/δ Κουσουλίδης Μιχαήλ Αύγουστος 1964 Τηλλυρία
26 Κ/δ Κωνσταντίνου Σωτήριος Ιούλιος 1974 Λευκωσία
27 Κ/δ Λοίζου Χριστόδουλος Αύγουστος 1974 Λάπηθος
28 Κ/δ Ξενή Χριστόφορος Αύγουστος 1974 Άγιος Παύλος
29 Κ/δ Σεργίδης Μάκης Αύγουστος 1974 Λευκωσία
30 Κ/δ Σοφοκλέους Ανδρέας Ιούλιος 1974 Λάπηθος
31 Κ/δ Συμκάση Ιωσήφ Ιούλιος 1974 Λευκωσία
32 Κ/δ Χριστοδούλου Ιωάννης Ιούλιος 1974 Κερύνεια
33 Κ/δ Χριστοφη Χριστος Ιούλιος 1974 Κερύνεια
34 Κ/δ Χριστοφόρου Χριστόφορος Ιούλιος 1974 Κοτζάκαγια
Τχης Χωλίδης Χαράλαμπος Υπλγος Παπαγεωργίου Νικόλαος
Ανθλγος Αγρότης Αντώνιος Ανθγός Γεωργιος Παναγή Γεωργίου

Ανθλγος Θεοδώρου Αντώνιος Ανθλγος Ιωάννου Γιακουμής

Ανθλγος Παναγή Μιχαήλ Ανθλγος Παπαιωάννου Ιωάννης

Λοχίας Ανηλιάδης Νέαρχος Λοχίας Ιωάννου Ιωάννης
Λοχίας Κυνηγόπουλος Νικόλαος Λοχίας Μηνά Χριστάκης
Λοχίας Συνέση Δημήτριος Λοχίας Χριστοφή Πανίκος
Δνεας Κολάνη Γεώργιος Υπνεας Κάρκας Θωμάς
Antoniou
Υπνεας Νικολάου Κοσμάς Κ/δ Αντωνίου Ανδρέας
Κ/δ Απληκιώτης Γεώργιος Κ/δ Γιαννόπουλος Ιωάννης
Κ/δ Ζαχαρία Παναγής Κ/δ Θεολόγου Χαράλαμπος
Evdoras
Κ/δ Ιωαννίδης Εύδορας Κ/δ Κανέζος Κωνσταντίνος
Κ/δ Κουσουλίδης Μιχαήλ Κ/δ Κωνσταντίνου Σωτήριος
Κ/δ Λοίζου Χριστόδουλος Κ/δ Ξενή Χριστόφορος
Κ/δ Σεργίδης Μάκης Κ/δ Σοφοκλέους Ανδρέας
Κ/δ Συμκάση Ιωσήφ Κ/δ Χριστοδούλου Ιωάννης

 

Κ/δ Χριστοφόρου Χριστόφορος