ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ Print

 

Η οριστικοποίηση και ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου αρχείου πεσόντων και αγνοούμενων καταδρομέων οφείλεται αποκλειστικά στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων. Μέχρι και το 1986, ενιαίος κατάλογος πεσόντων και αγνοούμενων καταδρομέων δεν υπήρχε. Ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις εφέδρων που έπεσαν, υπηρετώντας είτε στις Μοίρες Καταδρομών ή σε Μονάδες Πεζικού, δεν υπήρχε οποιαδήποτε αναφορά. Το Αρχείο ετοιμάστηκε από το επιτελείο του Συνδέσμου μας, το οποίο, αποτελούμενο από ηγήτορες τμημάτων Καταδρομών κατά τη διάρκεια των υπέρ ελευθερίας αγώνων της πατρίδας μας κατά τις πρόσφατες περιόδους, ήταν σε θέση να καταγράψει όλους τους πεσόντες και αγνοούμενους καταδρομείς. Το Αρχείο πεσόντων και αγνοούμενων καταδρομέων επιδόθηκε στο Υπουργείο Άμυνας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Αρχείο, εξάλλου, με διευθύνσεις και άλλα συναφή στοιχεία για τους γονείς πεσόντων και αγνοουμένων έχει καταρτιστεί. Επαφές έγιναν με όλα τα πιο πάνω πρόσωπα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Επιτροπών.

Μνημεία για τους υπέρ ελευθερίας πεσόντες και αγνοούμενους καταδρομείς οικοδόμησε ο Σύνδεσμος στη Λευκωσία, τη Λάρνακα, την Πάφο και εντός της 31 Μοίρας Καταδρομών, στο στρατόπεδο Ζυγίου. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες, προς την κατεύθυνση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Δήμου Παραλιμνίου, για ανέγερση μνημείου και στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Εξάλλου, με την προσφορά δασικής γης από το Τμήμα Δασών, έχει ανεγερθεί Στήλη στο Λωρόβουνο, στην οποία αναγράφονται οι πεσόντες κατά τις μάχες Τηλλυρίας, Υπολοχαγός Νικόλαος Παπαγεωργίου, Υποδεκανέας Μιχαλάκης Κουσουλίδης και Υποδεκανέας Γεώργιος Απληκιώτης.

Προσπάθεια θα καταβληθεί, μέσα στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2007 – 2010, να ετοιμαστεί ειδική έκδοση με τους αγώνες και το τίμημα των Καταδρομών στους αγώνες της πατρίδας. Ειδική πρόνοια, για το σκοπό αυτό, θα ληφθεί στο Μουσείο Καταδρομών που θα ανεγείρει ο Σύνδεσμος.

Τέλος, η αποκατάσταση των πεσόντων κατά τη 15η Ιουλίου 1974, είκοσι δύο καταδρομέων, κατέστη εφικτή μετά από μακρόχρονες κι επίπονες προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου μας, τον Ιούλιο 2002 από τον Υπουργό Άμυνας κ. Σωκράτη Χάσικο, προς τον οποίο και θα οφείλουμε εσαεί ευγνώμονες ευχαριστίες.