ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΩΝ Print

 

 1. Τα πρόσωπα εθιμοταξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ο Διοικητής ΕΛΔΥΚ και Διοικητής Καταδρομών, προσκαλούνται από τη Γενική Γραμματεία 30 μέρες ενωρίτερα.
 2. Τα μέλη του ΔΣ παρακάθονται ανάμεσα στους επίτιμους προσκεκλημένους ή δυνατόν με το πρωτόκολλο ιεραρχίας του Συνδέσμου μας.
 3. Επιλέγεται ξενοδοχείο 5 ή 4 Αστέρων ή ανάλογος χώρος. Κράτηση ένα χρόνο πριν.
 4. Δημοσιεύεται στον τύπο, από τη Γενική Γραμματεία 15 μέρες πριν.
 5. Τίθεται υπό την αιγίδα της ΑΕ ή του Υπουργού Άμυνας ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου. Ουδενός άλλου.
 6. Απονέμονται ενθυμήματα, κατόπιν συνεννόησης με το ΔΣ σε διακεκριμένα μέλη ή ομάδες ενεργών μελών ή άτομα της επαρχίας που σημαντικότατα ενίσχυσαν ή ενισχύουν το έργο του Παραρτήματος.
 7. Μοναδικός ομιλητής ο οικοδεσπότης, ήτοι ο Γραμματέας του Παραρτήματος. Πολύ σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΔΣ και ίσως ο επίτιμος προσκεκλημένος.
 8. Το ωράριο πρόγραμμα κοινοποιείται μια εβδομάδα ενωρίτερα στη Γενική Γραμματεία μαζί με κατάλογο προσκεκλημένων.
 9. Την παρουσίαση του προγράμματος αναλαμβάνει μέλος της Επιτροπής ή του ΔΣ.
 10. Παρέχεται επαρκής ασφάλεια και προστασία, ιδιαιτέρως στους προσκεκλημένους.
 11. Αποκλειστικότητα αίθουσας.
 12. Σηματοδότηση με λάβαρο του Συνδέσμου στην είσοδο.
 13. Ο χρόνος διεξαγωγής των χοροεσπερίδων καθορίζεται στις Πάγιες Εκδηλώσεις. Κράτηση στο ξενοδοχείο ένα χρόνο προηγουμένως.
 14. Επιλογή μουσικού σχήματος κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η επιτυχία της εκδήλωσης αλλά και η σοβαρότητα και το επίπεδο του Συνδέσμου μας.
 15. Το κόστος συμμετοχής δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε απαγορευτικά για τα μέλη επίπεδα, καθότι βασική επιδίωξη είναι, στην εκδήλωση, οι παρόντες έφεδροι καταδρομείς, μετά των συζύγων τους ν’ αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία.
 16. Διακριτικότητα απαιτείται κατά την πώληση λαχνών εντός και εκτός της αίθουσας.
 17. Ο Γραμματέας παρουσιάζει έκθεση, στην επόμενη συνεδρία του ΔΣ, σχετικά με τον αριθμό παρόντων, οικονομική έκθεση, κατάλογο προσκεκλημένων και γενικές παρατηρήσεις.
 18. Λειτουργούν κλιμάκια υποδοχής, ταξιθέτησης, κλήρωσης, διοικητικής μέριμνας.
 19. Εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αριθμός αξιόλογων δώρων.
 20. Στην εκδήλωση αυτή επιδεικνύεται το εκτόπισμά μας, η δομή μας, η οργανωτική ικανότητά μας και αποτελεί το βασικότερο ίσως οικονομικό πόρο του Παραρτήματος. Γι αυτό απαιτείται συστηματική και έγκαιρη προεργασία για διασφάλιση της επιτυχίας.
 21. Επαρκής αντιπροσώπευση των άλλων Παραρτημάτων. Ακόμα των επιτελών των ΛΕΑ και ΜΚ.
 22. Εποπτεία ασκείται από το Γενικό Υπεύθυνο Εκδηλώσεων του ΔΣ.
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΩΝ
 • ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: Σημείωμα Γενικής Γραμματείας
 • ΠΕΡΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ
 •