ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 'ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ' Print

 

Το ιδρυτικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευκωσία, 18 Ιουλίου 1996. Το Καταστατικό της Ομοσπονδίας εγκρίθηκε από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με την επιστολή του αρ. φακ. 42/72/1965, ημερομηνίας 24 Απριλίου 1998 και τον Αριθμό Μητρώου 1798.

Ως έδρα της Ομοσπονδίας καθορίστηκε η Λευκωσία. Πρόνοια του Καταστατικού αναφέρει πως ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας προέρχονται από την εκάστοτε έδρα της Ομοσπονδίας.

Οι σκοποί της, όπως διαγράφονται στο Καταστατικό της είναι:

 

 • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για προβολή του πνεύματος των Καταδρομών.
 • Προώθηση επιδιώξεων απόδημου Ελληνισμού.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με τις ενεργές Ειδικές Δυνάμεις.
 • Η συντήρηση της μνήμης των πεσόντων και αγνοούμενων καταδρομέων
 • Η προστασία της Εθνικής, Θρησκευτικής και Πολιτιστικής ταυτότητάς μας.
 • Δημιουργία των προϋποθέσεων για απελευθέρωση κάθε κατεχόμενου ελληνικού εδάφους.

Το Πρωτόκολλο προσυπέγραψαν, στη Λεμεσό, οι κάτωθι Σύνδεσμοι:

 • Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών των Αθηνών
 • Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων
 • Ο Σύνδεσμος Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας
 • Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας
 • Το Κλιμάκιο Εφέδρων Καταδρομέων Κέρκυρας
 • Ο Σύνδεσμος Καταδρομέων Σάμου
 • Ο Σύνδεσμος Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ρόδου
 • Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
 • Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων.

Το 1ον Συνέδριο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, μεταξύ 23 και 25 Ιανουαρίου 1998. Τους συνέδρους συνάντησε στο Προεδρικό Μέγαρο ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γλαύκος Κληρίδης, ο οποίος και ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ομοσπονδίας.